Mepa Hakkında Bir Şeyler Ara

Loading...

Mepa'da Sürdürülebilirlik

Mepa Gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir çevre bırakabilmek için sürdürülebilirlik ilkesinde hukuksal tüm sorumluluklarını yerine getirmek için alt yapı yatırımlarını her zamzan genişletir. sürdürülebilirlik, çevresel sürdürülebilirlik ilkesinde gelecek nesillere iyi bir yaşam ve doğal çevreyi hedef eder

KALİTEDE DEĞERLERİMİZ BİR BÜTÜN İÇERİSİNDE

Kaliteye sadece ürün kalitesi olarak bakmıyor.Atık Azaltma ve önleme ,Yeniden Kullanma,Geri Dönüşüm,Enerji Geri Kazanımı gibi değerleride kalimetimizin bir parçası olarak görüyoruz.

MEPA'da Atık Yönetimi

Üretilen atığın olumsuz etkilerini yok etmek için atıkların belirli bir prosedüre tabi tutulması gerekmektedir. Bu sebeple Avrupa standartlarında Atık Yönetimi Yönetimi gerçekleşmektedir.

Atık yönetiminin amaçları arasında; atık oluşumunun engellenmesi, azaltılması, atığın yeniden kullanılması, türüne göre ayrılıp biriktirilmesi, toplanması, geri dönüştürülmesi, geri kazanılması, bertarafı, bertaraf sonrası izleme ve denetim faaliyetlerinin yapılması yer almaktadır. Atık yönetimi uygulaması bir prosedür çerçevesinde yapılmakta ve atık yönetimi hiyerarşisi içinde gelecek için güvenli bir dünyaya katkı sağlanması amaçlanmıştır.

MEPA ile Enerji Tasarrufu ve Geri Dönüşüm

Kaynakların sınırsız olmadığını biliyor ve atık yönetiminin bir amacı olan geri dönüşümlü ürünleri ve yönetemlerini etkin şekilde kullanıyoruz.

Geri dönüşümün uzun vadede verimli bir ekonomik yatırım- olduğunu düşünüyor. Hammaddenin azalması ve doğal kaynakların hızla tükenmesini engellemek üretimlerimizi bu sorumluluk çerçevesinde yapıyoruz.gelecek ekonomisi üzerinde düşünüyor. dönüşümün ülkemiz ve dünya ekonomisi üzerinde olumlu etkisini sağlıyoruz. Yeni iş imkânları sağlayacak ve gelecek kuşaklara doğal kaynaklardan yararlanma olanağını unutmuyoruz.

MEPA ile Yeşil Gelecek

Yeşil bir gelecek ve gelecek nesillere iyi bir yaşam ortamı sağlayı hedef ediniyor, üretimlerimizi ve yapısal değşikliklerimizi buna göre kurguluyoruz.

Mepa ailesi olarak yarının dünyasına katkı sunmaya devam edecek polikalrı benimseyip ülkelerin ve toplumların gelecek değerlerini kendimize prensib haline getiriyoruz.