Mepa Hakkında Bir Şeyler Ara

Loading...

Mepa'da Sürdürülebilirlik

Mepa gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir çevre bırakabilmek için sürdürülebilirliğe sadece hukuksal olarak değil, toplumsal sorumluluk bakışıyla bakar. Altyapı yatırımlarını her zaman genişleterek devam ettirir. Sürdürülebilirlik ve çevresel sürdürülebilirlik ilkesi ile gelecek nesillere iyi bir yaşam ve doğal çevre sunabilmeyi hedefler.

KALİTEDE DEĞERLERİMİZ BİR BÜTÜN İÇERİSİNDE

Mepa'da kalite sadece ürün kalitesi olarak değil atık yönetimi, yeniden kullanma, geri dönüşüm, enerji geri kazanımı gibi bir çok değeri kapsar. Mepa kalitesi, bir bütün içerisinde tüm değerler ile ölçülür ve sürdürülebilirlik kalitenin bir parçası olarak görülür.

MEPA'da Atık Yönetimi

Mepa’nın atık yönetimi hiyerarşisi, gelecek için güvenli bir dünya bırakmayı amaçlar.
Mepa ürettiği atıkların olumsuz etkilerini yok etmek için atıkları belirli bir prosedüre göre işlemektedir. Bu prosedürü uygularken titizlikle çalışır ve Avrupa standartlarında atık yönetimi gerçekleştirir.

Atık yönetimi uygulaması bir prosedür çerçevesinde yapılmaktadır. Atık yönetimi atık oluşumunun engellenmesi, azaltılması, atığın yeniden kullanılması, türüne göre ayrılıp biriktirilmesi, toplanması, geri dönüştürülmesi, geri kazanılması, bertarafı, bertaraf sonrası izleme ve denetim faaliyetlerini kapsar.
Mepa atık yönetimi uygulaması bir prosedür çerçevesinde yapılmakta ve atık yönetimi hiyerarşisi içinde gelecek için güvenli bir dünya bırakmayı amaçlar.

MEPA ile Enerji Tasarrufu ve Geri Dönüşüm

Mepa geri dönüşümün uzun vadede verimli bir ekonomik yatırım olduğu ve kaynakların sınırsız olmadığı bilinciyle, doğru atık yönetim politikaları doğrultusunda geri dönüşüm yöntemlerini etkin şekilde kullanır. Mepa, doğal kaynakların hızla tükenmesinin önüne geçmek için sürdürülebilirlik ilkesiyle üretim yapar.

Mepa, sürdürülebilirlik üzerinde düşünür. Geri dönüşümün ülkemiz ve dünya üzerindeki olumlu etkisine katkı sağlamak için çalışır. Gelecek kuşaklara doğal kaynaklardan yararlanma fırsatı sunar.

MEPA ile Yeşil Gelecek

Mepa, gelecek nesillere yeşil bir gelecek, daha iyi bir yaşam sağlamayı hedefler; üretim ve yapısal değişiklikleri bu sorumluluk bilincine göre kurgular.

Mepa, yarının dünyasına katkı sunmayı ve sürdürülebilirlik politikalarını benimseyerek ülkelerin, toplumların gelecek değerlerini korumayı hedefler.

<